Skip to main content

Mellan skönmålning och svartmålning – Sverige i en internationell jämförelse

By 19 november, 2017oktober 9th, 2018Forskning & fakta, Rapporter

Hur bra är egentligen Sverige? Oavsett om vi är stolta över vårt land eller inte finns det skäl att fundera över vad som gör vårt land speciellt, vad som är bra, mindre bra och vad som borde förändras.

För att debatten om Sverige ska grundas på fakta snarare än åsikter har Futurion gett i uppdrag åt professor Jesper Strömbäck att undersöka och analysera hur Sverige egentligen hävdar sig i olika jämförelser. Det finns ett stort antal index som jämför olika länder. De internationella organisationer som gör dessa månar om att alla länder jämförs på samma sätt. På så sätt är det möjligt att se vilka länder som klarar sig bättre än andra, utan att ta ställning till den politik som länderna för.

 

Sammantaget visar rapporten Mellan skönmålning och svartmålning – Sverige i en internationell jämförelse att Sverige klarar sig mycket bra. Sverige är ett av världens friaste och mest demokratiska länder. I jämförelse med andra länder har vi också ett bra företagsklimat och en arbetsmarknadsmodell som på många sätt fungerar väl och som underlättar tillväxt och innovation. Analysen visar samtidigt att det finns områden där det finns förbättringspotential.

Vi på Futurion hoppas att rapporten ska bidra till att diskussionen om Sveriges utveckling och framtidsutmaningar blir mer kunskapsbaserad.

 

Rapporten är skriven av Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) vid Göteborgs universitet. Han har varit gästprofessor vid University of Zürich och University of Florida. Under 2011–2013 var han huvudsekreterare och kanslichef för den dåvarande regeringens Framtidskommission. Jesper Strömbäck är även ledamot i Futurions styrelse.

 

Ladda ner rapporten som Pdf här