Skip to main content

Matti Olofsson, vd Junglemap, i Futurions podcast: ”Lärande är en process. Inte ett event.”

By 27 maj, 2019maj 29th, 2020Aktuellt, Podcast

Lärande handlar om processer. Om repetition, reflektion och förstärkning. Det är så vi lär oss och förändrar våra beteenden. Men i arbetslivet betraktar vi lärande som enskilda events. Vi går på kurser som är omöjliga att mäta effekten av. Det säger Matti Olofsson, vd på Junglemap Sverige, när han gästar Ann-Therese Enarsson och Per Lagerström i Futurions podcast Framtidens färdigheter.

Matti Olofsson har själv en bakgrund inom traditionell e-learning, men sedan ett par år tillbaka arbetar han med NanoLearning. Ett koncept som bygger på lärandet som en process som både går att mäta och utvärdera. Med korta, återkommande 3 minuters kurser, skapas önskvärda beteendeförändringar i små steg. I fokus ligger repetitionen som en nyckel till lärande.
– Att gå på kurs en gång per år är nästan helt verkningslöst, säger Matti Olofsson. Titta bara på Ebinghaus forgetting curve – om vi inte får omsätta det vi lärt oss i praktiken, så glömmer vi i princip alltihopa.

GDPR och datasäkerhet i fokus
Matti Olofsson får ofta frågan om vad som passar att lära sig på 3 minuter. Han svarar med den retoriska motfrågan ”vad passar inte att göra en process av?” och konstaterar samtidigt att ”korvstoppning aldrig fungerat”. För Jungelmap som vänder sig till stora företag och organisationer står ofta datasäkerhet i centrum och under det första året med GDPR har det behovet fått mycket större uppmärksamhet.
– Det fina med vårt upplägg är att vi kan mäta effekten av utbildningen, på så sätt får företag och organisationer en mycket bättre bild över vad de behöver åtgärda och kan jobba med riskminimering på ett helt annat sätt, säger Matti.

Ett annat område som lämpar sig väl för den här typen av NanoLärande är olika typer av värderings- och beteendedrivna frågor. Olika typer av code of conducts och värdegrundsfrågor till exempel. Sånt som ofta finns i bokhyllor och intranät, men som väldigt få läser.
– Den här typen av dokument är ju sånt som vi skickar ut, men som ingen läser för att ingen har tid. Och traditionell e-learning hjälper inte heller, eftersom väldigt få avsätter 30-40 minuter, för att lära sig nåt som inte har direkt påverkan på jobbet.

Det NanoLärande hantverket handlar om att plocka isär kursinnehållet och spjälka upp det i 20 stycken 3-4 minuters lektioner med fokus på de viktigaste nyckelfrågorna. Det är på det viset läroprocessen skapas. Med sin bakgrund i klassisk e-learning konstaterar Matti Olofsson att den stora skillnaden är att e-learning oftast är teknikdriven och egentligen bara en digitalisering av kursgårdarnas utbud.
– Klassisk e-learning leder också till events. Fast i digitalt format, säger Matti.

Ann-Therese Enarsson undrar om vi ändå inte tappar en hel del dimensioner i lärandet om vi går ifrån de fysiska mötesplatserna som t.ex kursgårdar och konferensanläggningar erbjuder. Och Matti Olofsson håller med.
– De mänskliga mötena går inte att ersätta med NanoLearning, de är helt unika. Det vi gör många gånger är att vi kombinerar NanoLearning med fysiska kurser så att deltagarna både kommer bättre förberedda till kurstillfället och dessutom får en möjlighet att följa upp det kursen handlade om när man kommer tillbaka till vardagen.

Viktigt att mäta rätt saker 
Matti Olofsson och Junglemap lyfter fram de mätbara effekterna som ett av konceptets styrkor. Minst lika viktigt är att mäta rätt saker. Att 70 procent har gått en kurs säger ingenting om effekten av utbildningen. Inom NanoLärandet ser man direkt vilka beteendeförändringar som åstadkommits. Förändringar som i sin tur beror på ökad kunskap och nya insikter. Matti Olofsson refererar till Datainspektionens utvärdering av första året med GDPR, där det konstateras att det skett över fyra tusen incidenter med bristande datasäkerhet och att 57 procent av dessa beror på den mänskliga faktorn.
– Det här är saker som det bara går att utbilda bort, säger Matti. För datasäkerhet går inte att köpa rent tekniskt, det är precis som hela digitaliseringen – det är vad vi människor gör som avgör hur bra det blir.

Nano learning flow istället för one size fits all
Sedan nåt år tillbaka jobbar Junglemap även med något de kallar flow – skräddarsydda och individanpassade versioner av NanoLärandet istället för det mer traditionella one size fits all tänkandet. Perfekt för olika typer av certifieringar, där kursdeltagarna förstås befinner sig på väldigt olika nivåer när det gäller sina förkunskaper och där nano-learning flow anpassas helt efter hur mycket varje deltagare redan känner till.

De kommande åren ser Matti Olofsson framför sig att de konkreta hållbarhetsfrågorna kommer att vara någonting som lämpar sig särskilt bra för NanoLärande. Det är en viktig beteendedriven fråga där vårt mänskliga beteende är avgörande. Men samtidigt finns fortfarande massor att göra inom datasäkerheten, tror Matti Olofsson och menar att regeringens digitaliseringsstrategi delvis missat säkerhetsaspekten.
– Sverige ligger på 5:e plats när det gäller digitalisering generellt, men bara på 32:a plats när det gäller datasäkerhet, säger Matti. Vi är för naiva när det gäller de här bitarna och behöver förändra vårt beteende.

Livslångt lärande i Almedalen
I Almedalen kommer Matti Olofsson att medverka i Futurions seminarium Livslångt lärande för guldfiskar där vi samtalar om hur vi bättre kan anpassa metoderna för ett livslångt lärande där ingen har tid.
– Det finns undersökningar som visar att den genomsnittlige tjänstemannens attention span är 4-5 minuter. Och det är 98 procent som fullföljer våra kurser på 3 minuter, men så fort vi går upp till 5 minuter som sjunker det resultatet drastiskt.

Bara det i sig ett starkt argument för att NanoLearning är en del av framtidens lärande.

 

Lyssna på hela poddavsnittet här eller i en poddspelare nära dig: