Skip to main content

Fyra korta frågor om distansjobb: I spåren av corona – framtidens arbetsvanor kommer att förändras

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion

Stora omvälvande händelser som pandemier tenderar att förändra människors värderingar. Nu står även våra arbetsvanor inför ett stort skifte. Det säger Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion. Uppmaningen från myndigheter, att i möjligaste mån arbeta hemifrån för att bromsa coronavirusets framfart, har hörsammats. Nu har distansarbete blivit “det nya svarta”. Men hur kommer arbetsvanorna att se ut när vi har lagt krisen bakom oss och företagen återgår till ett “normalläge”?

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion

– Det blir inte ”normalt” igen, det här är det nya normala, att vänja sig med konstant nya förutsättningar och tvära kast som kräver snabb omställning och anpassning. Det måste vi lära oss att leva med, säger Ann-Therese Enarsson, som spår att nya egenskaper hos arbetstagare kommer att efterfrågas.

– AQ är högt eftertraktat hos medarbetare (adaptability quotient), från tidigare då EQ och IQ stod högst på HR-avdelningarnas önskelistor. Med högt AQ anpassar du dig snabbt till nya omständigheter, reorienterar dig på en ny spelplan. När osäkerheten är högre än hastigheten av förändring strävar organisationer efter flexibilitet och anpassningsförmåga hos sina medarbetare men också i sitt sätt att organisera arbetet.

Hur påverkas effektiviteten av distansarbete?

– Det blev ju ett abrupt påtvingat distansarbete för de flesta. Mitt intryck är att det på det hela fungerar ganska bra. Det finns undersökningar som visar att distansarbete gör en 13 procent mer produktiv. Många företag kommer behöva tänka om rejält när det gäller resor och långa mötens egentliga effektivitet. Vi reser mycket av gammal vana. För att vi alltid gjort så. Både medarbetare och företag kommer jobba smartare i fortsättningen, mer resurseffektivt, menar Ann-Therese Enarsson.

Vem är mest förberedd på distansarbete?

– Barnen. Skolbarnen loggar in på sina skolundervisningsplattformar, diskuterar, lär och samarbetar. De har redan ett utvecklat digitalt mötesbeteende och tränat mycket utifrån gejmandet. De löser uppgifter tillsammans, bygger team virituellt, ger feedback och presterar under tidspress. De är helt enkelt mer förberedda än vi för digitalt distansarbete. Min egen sjuåring tycker bara att rasterna blir lite tråkigare.

Avslutningsvis, vilka tips har du till alla distansarbetare som vill ta en kort paus i sitt dagliga arbete för att istället “upskilla” sig med nya färdigheter?

– Satsa på nano-learning. Korta 10 minuters lektioner varje dag under en period. Det finns många gratiskurser på nätet.