Skip to main content

Hur kan vi organisera arbetet för att främja produktivitet och välbefinnande? – nytt poddavsnitt med Gisela Bäcklander.

Hur kan vi förbättra arbetslivet för både individens välmående och organisationens produktivitet? Det ämnet diskuterar vi i veckans avsnitt av Framtidens färdigheter, där vi gästas av Gisela Bäcklander, arbetslivs- och organisationsforskare och författare.

I veckans poddavsnitt diskuterar Gisela Bäcklander och Ann-Therése Enarsson arbetslivsforskning och strategier för organisering. Gisela är författare till boken ”Ostörd”, en forskningsförankrad bok som bland annat om att hantera arbetsrelaterad stress och öka produktiviteten genom att effektivt hushålla med kognitiva resurser. Många tjänstemän upplever att de har för lite tid för sina kärnuppgifter på grund av långa möten, andra störningar och teknik som kräver arbetstagarens uppmärksamhet. Då handlar det om att värna, prioritera och förvalta de mentala tillgångarna.

”Det handlar inte enbart om att fokusera på självledarskap utan även se till arbetsmiljöns struktur. Arbetsminnet är till viss del begränsat och därför är det viktigt med strategisk planering av arbetsdagen och veckan” säger Gisela.

I ett pågående forskningsprojekt, vid Karolinska Institutet, undersöker Gisela de långsiktiga effekterna av de förändrade arbetsmetoderna efter covid-19. Hon nämner att många medarbetare har varit motvilliga till att återvända till kontoret, och projektet syftar till att förstå hur organisationer och individer kan anpassa sig till dessa förändringar över tid. Det gäller även att förstå utmaningarna med distansarbete och hybridarbetsmodeller, samt behovet av att omorganisera arbetsmiljön för att minska kognitiv belastning.

”Vi behöver kontinuerligt anpassa arbetssätten för att möta morgondagens utmaningar i framtidens arbetsliv” säger Gisela.

Kategori podcasts