Skip to main content

Generationskrock på jobbet? -om värderingar i framtidens arbetsliv

By 5 december, 2016oktober 9th, 2018Forskning & fakta, Rapporter

I rapporten Generationskrock på jobbet? – om värderingar i framtidens arbetsliv (2016:3), presenteras undersökningar från några av de största aktörerna, såväl svenska som internationella, som avser ungas värderingar. Syftet är att ge en bred bild av de värderingar som kommer att påverka framtidens arbetsliv och därmed en glimt av möjliga framtidsscenarier på arbetsplatserna.

Rapporten behandlar områden som nya sätt att lära, drivkrafter på arbetsplatsen, inställning till chefsrollen, behovet av balans i livet och hur företags värderingar blir allt viktigare i den unga generationens karriärval.

Generationskrock på jobbet? ger underlag för nya frågor. På det övergripande planet kan vi fråga oss om de attityder och värderingar de unga verkar dela verkligen är generationsspecifika? Eller om de snarare är ett uttryck för en gemensam livsfas? Frågan är också i vilken utsträckning de ungas prioriteringar kommer att prägla framtidens arbetsmarknad? Finns det en risk för en ökande diskrepans mellan ungas värderingar och arbetsmarknaden krav? Vilka blir konsekvenserna för företagens konkurrenskraft, och för medarbetarnas hälsa? Står arbetsplatserna inför en stor generationskrock?

Ladda ner rapporten som pdf här