Skip to main content

Futurions verksamhetsberättelse 2020 – ett år präglat av pandemin

By 29 januari, 2021februari 10th, 2021Aktuellt, Publikationer

Pandemin är inte över och vi kommer få leva med dess efterverkningar under lång tid. Men jag hoppas att krisen ger oss en möjlighet att utvärdera och omvärdera hur vi vill leva, jobba och umgås – och skapa en förändring till det bättre”, skriver Futurions vd Ann-Therése Enarsson i förordet till Futurions verksamhetsberättelse 2020

Som tankesmedja för framtidens arbetsliv är Futurions uppdrag att bidra med insikter om de utmaningar som tjänstemännen i Sverige står inför. Allt syftar till att hjälpa fackförbunden att staka ut rätt strategier för att vara till nytta för medlemmarna, öka organiseringen och bidra till ökad relevans av partsmodellen på sikt.

2020 präglades av coronapandemins effekter på såväl arbetsmarknad som samhälle. Intresset för det omfattande distansarbetets konsekvenser för framtidens arbetsliv var mycket stort i samhällsdebatten, och Futurion medverkadesom experter i ett flertal tv-studior och intervjuer. Frågan hur vi säkerställer en bra arbetsmiljö och hur ansvaret bör se ut stod i fokus men också de nya krav som ställs på ledarskapet när medarbetarna jobbar hemifrånVi såg även en trend av ökad övervakning och kontroll av arbetstagarna i pandemins kölvatten, något som belystes i poddserien ”Datadrivenom integritet i arbetslivet som vi lanserade efter sommaren  

Futurion startade året med rapporten ”Om facket inte fanns– en kontrafaktisk studie över fackföreningarnas påverkan på bland annat lönebildning och omställning. En högst relevant fråga som snabbt fick ännu större betydelse när pandemin slog till. Parter och politik har jobbat för högtryck och givit en sällan skådad uppvisning i hur vår arbetsmarknadsmodell fungerar som bäst när förutsättningarna plötsligt förändras.   

För Futurion är det viktigt att bidra med både snabb och långsam kunskap om samhällets riktning och hur det kan påverka arbetslivetDen snabba kunskapen är de nya digitala kompetenser som efterfrågas vid varje teknikskifte, och den långsamma kunskapen är den som inte förändras så fort;  de mänskliga grundbehovenVhar under året fördjupat oss i hur pandemin förändrar människors värderingar. Vårt nya sätt att arbeta påverkar bland annat hur vi ser på vårt närsamhälle och hur vårt engagemang tar sig ut, vilket ger nya fackliga utmaningar för organisering och relevansVi har också lyft att trygghet och schyssta villkor på jobbet hänger ihop med hög framtidstro och tillit, vilket stärker vår demokrati.  

 Att det mänskliga grundbehovet av trygghet ökar i tider av osäkerhet och stark förändring är inget nytt, men det är kunskap som ibland blir överröstad av den snabba kunskapen när automatiseringen accelererarMen krisen ger oss en möjlighet att utvärdera och omvärdera hur vi vill leva, jobba och umgås – och skapa en förändring till det bättre. Pandemin är inte över och vi kommer få leva med dess efterverkningar under lång tidMen tillsammans kan vi skapa trygghet och tillförsikt. Jag hoppas att vi 2021 kan börja sätta fingret på vilka värden som står i centrum för oss. Låt oss ta chansen att föreställa oss och bygga den framtid vi vill leva i. I den andan kommer Futurion starta året med en samtalsserie om demokrati, värderingar och samhällskontrakt. Året har bara börjat! 

Ann-Therése Enarssson
vd Futurion

Futurion_verksamhetsberättelse_2020