Skip to main content

Futurion på Altinget: ”Tilliten i samhället skadas av otryggt arbetsliv”

Människor med svag ställning på arbetsmarknaden som är i stort behov av politiska insatser är också de med lägst förtroende för politikernas förmåga att hantera samhällsproblem. Ett arbetsliv med trygga anställningar skapar framtidstro och ger en högre tillit, skriver Ann-Therese Enarsson och Carl Melin från Futurion på Altinget Debatt idag (2 oktober, 2020).

För att öka förståelsen kring sambandet mellan framtidstro och otrygghet har Futurion med stöd av Novus genomfört en undersökning bland 1500 svenskar som befinner sig i arbetslivet.

Vad är viktigast för dig: Ett utvecklande jobb eller ett tryggt jobb?

Hur villig eller ovillig är du att ta risker?

I vilken utsträckning går det att lita på människor?

I vilken utsträckning går det att  lita på samhällets institutioner  (tex domstolar, polisen, sjukvård, skola mm)?

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer under perioden 24/1-3/2 2020. Individurvalet har dragits från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.
Antal intervjuer: 1 510
Svarsfrekvens: 56,8%