Skip to main content

Futurion på Aftonbladet debatt: ”Även företag tjänar på starka fackföreningar”

En ny rapport från Futurion visar att även företag tjänar på starka fackföreningar. Det skriver Ann-Therese Enarsson​ tillsammans med rapportförfattaren Carl Melin​ i en debattartikel i Aftonbladet idag.

 ”I de flesta länder har fackets ställning försvagats och antalet medlemmar sjunkit. Detta har i sin tur lett till en stagnerad löneutveckling och ökade ekonomiska klyftor. Detta var också syftet för de som varit övertygade om att en sådan utveckling leder till ökad tillväxt och ett bättre företagsklimat.

Men Sverige är på många sätt ett undantag. Här har vi under de senaste decennierna haft en lönebildning där alla löntagargrupper har fått stora reallöneökningar. På det stora hela levererar den svenska arbetsmarknadsmodellen där starka och självständiga parter förhandlar med varandra. Genom partsöverenskommelser finns det en flexibilitet där reglerna kan utformas utifrån vad som är bäst för enskilda löntagare, företag och branscher.

Det finns också ett stort folkligt stöd för fackföreningarna. Även om det inte saknas kritik mot enskilda ”fackpampar” eller mot hur organisationer agerat i vissa lägen. I en undersökning från Novus som tankesmedjan Futurion beställt, svarar 72 procent att facket bidrar till ökad anställningstrygghet.”

Bakgrund
Den 15/2 presenterar vi rapporten Vad är grejen med facket? inom ramen för ett demokratiutvecklingsprojekt inom Unionen. Det är en sammanställning om fackföreningarnas betydelse för demokrati och välstånd. Och forskning visar att även företag tjänar på starka fackföreningar.