Skip to main content

Futurion i Almedalen

By 8 juni, 2023juni 20th, 2023Aktuellt, Okategoriserade

Futurion kommer att närvara vid Almedalsveckan 27 juni-1 juli. Vi arrangerar två spännande seminarier – ses vi där?


Fyradagarsveckan – det nya svarta?

Kanske är det hög tid att uppdatera synen på 40-timmarsveckan som infördes på 70-talet? Höga sjukskrivningstal och stressnivåer präglar flera branscher samtidigt som AI och ny teknik gör oss mer effektiva. Men kan vi utföra åtta timmars arbete på sex timmar, eller bidrar det tvärtom till mer stress?

Arbetstidsfrågan är bumerangen i arbetsmarknadsdiskussionen. Varje gång vi diskuterar automatisering och digitalisering ser forskare och andra framför sig att vi kommer att gå ned i tid. Den tekniska utvecklingen gör att många arbetsuppgifter kan utföras av maskiner och artificiell intelligens. Ändå har den lagstadgade arbetstiden inte förkortats sedan 1970-talet. Många upplever hög arbetsbelastning och stress i arbetslivet, och det leder inte sällan till ohälsa och sjukskrivningar. Ett brittiskt försök under 2022 visade att fyradagarsvecka med bibehållen lön ledde till minskad stress och sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Arbetstidsförkortning kan innebära en möjlighet att få balans i tillvaron, att få ihop livspusslet. Samtidigt finns det en oro för att en arbetstidsförkortning kan påverka företags konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten. Färre arbetade timmar resulterar dessutom i minskade skatteintäkter. Hur ser partierna och parterna på framtidens arbetstid?

Medverkande:

Veronica Magnusson, ordförande, Fackförbundet Vision
Mats Essemyr, Doktor i ekonomisk historia
Oliver Rosengren, Riksdagsledamot, (M)
Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion
Jim Svensk Larm, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Tid och plats
Onsdag 28 juni kl 14:00-14:45
TCO-landet, Lilla scenen
Strandgatan 19, Visby
Arrangör: Futurion

 


 

AI-utvecklingen – pallar demokratin AI?

AI revolutionerar samhället och innebär både fördelar och risker, inte minst för demokratin. Medan AI kan tillgängliggöra viktig samhällsinformation och öka förutsättningarna för jämlik vård, kan den samtidigt höja risken för massövervakning och spridning av desinformation. Pallar demokratin AI?

AI-utvecklingen kommer att ha stor påverkan på demokratin. AI kan bidra till förkortade handläggningstider, effektivisering av industriell produktion och att skynda på den gröna omställningen. Det kan också frigöra tid i hälso- och sjukvården. Samtidigt är det skrämmande vad AI kan användas till när det kommer till frågor om övervakning, desinformation och diskriminering. Också själva kärnan i det demokratiska systemet utmanas när makten koncentreras till ett fåtal teknikjättar. Politiska aktörer över hela världen brottas med frågan om hur man bäst ska hantera AI. De måste balansera behovet av att främja innovation och ekonomisk tillväxt med att skydda medborgarnas rättigheter och demokratiska värderingar. Fackförbunden spelar en central roll i skyddet av arbetstagarnas rättigheter, och nu måste vi förhålla oss till AI som riskerar att omkullkasta hela den demokratiska spelplanen.

Medverkande:

Andrea Liebman, senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar
Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot och talesperson cybersäkerhet och digitalisering, Centerpartiet
Evin Incir,  Europaparlamentariker, Socialdemokraterna
Anton Holmlund, 1:e vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet,
Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion

Tid och plats
Torsdag 29 juni
kl 15:00-15:45
TCO-landet, Lilla scenen
Strandgatan 19, Visby
Arrangör: Futurion