Skip to main content

Futurion debatterar i Arbetsvärlden: ”Övervakningsivern riskerar den personliga integriteten”

Det omfattande distansjobbandet ökar arbetsgivarnas behov och möjligheter att använda tekniska verktyg för att övervaka sina anställdas arbete. Utvecklingen sker snabbt och ofta utan tillräcklig hänsyn till konsekvenserna för arbetsmiljö och personlig integritet. Det är dags att ta diskussionen om digital övervakning på arbetsplatserna. Detta skriver Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion i Arbetsvärlden idag (8 oktober 2020).

Läs hela debattartikeln här!
PS. Vår podcast Datadriven – om övervakning i arbetslivet hittar du här.