FutureReady – Futurion, Google och Hyper Island framtidssäkrar tjänstemän

 

FutureReady är en sex veckor lång onlineutbildning som sker i samarbete mellan Google, Finansförbundet, ST, Vision, Futurion och Hyper Island. Inom projektet designas, implementeras och utvärderas utbildningsprogram som ska stödja människor inför en arbetsmarknad och ett arbetsliv i förändring.

Digitaliseringen av arbetsmarknaden innebär att allt fler arbetsuppgifter automatiseras. Jobb och arbetsuppgifter förändras, en del försvinner helt och andra tillkommer. FutureReady vänder sig till yrkesgrupper som behöver få nya verktyg, inspiration och kunskap för att utveckla sin digitala kompetens och sitt självledarskap, exempelvis administratörer och handläggare.

Hittills har över 1 000 medlemmar i fackförbunden Finansförbundet, Unionen, ST och Vision framtidssäkrats i två omgångar under 2020 och 2021. Nästa kurstillfälle är våren 2022.

Se lanseringseventet av FutureReady (som då hette FutureFit Sweden och genomfördes i samarbete med brittiska innovationstiftelsen Nesta) från februari 2020. 

Varför behövs FutureReady?

Både sättet vi arbetar och arbetsmarknaden som helhet genomgår en accelererande förändring. Ny teknik gör det möjligt att förändra och effektivisera arbetsprocesser, vilket i vissa fall leder till att arbetsuppgifter försvinner eller förändras. FutureReady ger kursdeltagarna bättre möjlighet att hantera det digitala skiftet och stärka sin ställning i arbetslivet.

Från vänster: Anna Wikland, Sverigechef på Google, Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion och TCO:s ordförande, Therese Svanström. Foto: Fredrik Hjerling

Från vänster: Anna Wikland, Sverigechef på Google, Ann-Therese Enarsson, vd på Futurion och TCO:s ordförande, Therese Svanström. Foto: Fredrik Hjerling

Hur går FutureReady till?
Utbildningen FutureReady har utformats av Hyper Island och genomförs online. Deltagarna ses i virtuella klassrum där de ställs inför en rad utmaningar som de löser tillsammans.

Genom att tillsammans diskutera och lösa uppgifterna med stöd av Hyper Islands testledare, utvecklar deltagarna sin digitala kompetens och sitt självledarskap, färdigheter som bedöms bli allt viktigare på framtidens arbetsmarknad.

Vem kan gå utbildningen?
I Sverige har medlemmar i fackförbunden Finansförbundet, Vision, Unionen och ST kunnat ansöka om att vara med i programmet. De 500 deltagarna per kursomgång kommer från Sveriges alla delar. Utbildningen är framför allt riktad till administratörer och assistenter inom olika branscher. Efterfrågan att delta har varit hög från alla förbund och platserna har fyllts snabbt.

 

“Programmet ska ge deltagarna verktyg, inspiration
och kunskap att utveckla sin digitala kompetens och självledarskap för att skapa sin väg mot framtidens arbetsmarknad.”

– Hyper Island

Vad lär man sig?
Deltagarna lär sig om hur arbetslivet förändras och hur digitaliseringen påverkar organisationer och individer. De presenteras för programmets metodik och hur de kan bli bättre på lärande – man lär sig att lära sig nya färdigheter. Utbildningen har också stort fokus på digital kompetens och självledarskap (som kan förklaras som att kontrollera sitt beteende i linje med sina målsättningar).

Framgångsfaktorer: Deltagarna presenteras för exempel på vad som fungerat för andra samtidigt som deltagarnas egna kompetenser lyfts. De ges även feedback samtidigt som deltagarna får reflektera kring hur de själva vill utvecklas och sträva efter.

Kompetenser: Olika kompetenser som kreativitet, samarbete, idégenerering och komplex problemlösning genomgås och utvecklas hos deltagarna.

Målsättning: Deltagarna får artikulera mål för sin förändringsresa. På ett interaktivt sätt arbetar de sedan med dessa mål för att ta steg i rätt riktning.

Vägen framåt: I det avslutande skedet av utbildningen ges deltagarna verktyg att hantera hinder de kan stöta på i förändringsprocessen. Meningen är att lärandet inte enbart ska var begränsad till de sex veckorna som utbildningen pågår utan i stället ska fortsätta livet ut.

Vad tycker deltagarna?

”Jag upplevde utbildningen som väldigt positiv och inspirerande. Den positiva stämningen och atmosfären gjorde att det var roligt att lära och det lockade till att våga prova nya saker.”
”Jag har fått en gedigen verktygslåda med mig som jag redan har använt mig av, både privat och på jobbet.”
”Jag tyckte formatet var perfekt med egna studier och reflektioner samt livesessionerna med ledning och grupparbeten.”
”Det bästa med utbildningen var insikten att reflektion har en stor betydelse för mitt eget lärande, och att drömmar visst kan bli verklighet – bara man har verktygen att hantera dom.”

Längre intervjuer med tidigare deltagare kan du läsa här.

Vilka är framtidens färdigheter?
Några av de färdigheter som bedöms bli viktigare i framtiden är kreativitet, samarbetsförmåga, sociala färdigheter, problemlösningsförmåga, idégenerering och digitala kompetenser (som kan förklaras som med vilken lätthet någon kan navigera program och digitala miljöer).

I Sverige har vi en jämförelsevis god digital kompetens men för att tillvarata digitaliseringens möjligheter skulle vi tjäna på att den digitala kompetensen höjdes.

Läs mer om framtidens färdigheter i vår rapport Framtidens färdigheter – i ett digitaliserat arbetsliv eller i Nestas Becoming FutureFit. Lyssna även på Futurions podd Framtidens färdigheter.

Vilka ligger bakom FutureReady?

FutureReady har sitt ursprung i FutureFit Sweden som genomfördes 2020 tillsammans med den brittiska innovationsstiftelsen Nesta. Projektet finansieras med medel från Google.org. I Sverige är det Hyper Island som har utformat utbildningen i samråd med fackförbunden Vision, Unionen, ST och Finansförbundet och Göteborgs universitet. Futurion är svensk samarbetspartner.

Här är organisationerna som ligger bakom FutureFit Sweden.

FutureFit Sweden FutureFit Sweden