Skip to main content

Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden

Vi människor har alltid organiserat och mobiliserat oss för att skapa förändring. Den tekniska utvecklingen ger oss visserligen nya verktyg och möjligheter, men våra mänskliga behov är i grunden desamma nu som tidigare. I kunskapsöversikten Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden,  går Futurions forskningsledare Carl Melin igenom hur organisering har skett historiskt och ställer frågor om hur vi kommer att organisera och mobilisera engagemang i framtiden.

Precis som titeln på kunskapsöversikten antyder så handlar idéburen och politisk organisering om att just förena och förändra. Till stor del håller en organisation ihop av förtroendet och tilliten mellan individerna inom den.

Kommer strukturerna i en organisation bli bräckligare av teknikens framsteg? Eller stärks våra nätverk av att likasinnade hittar varandra oberoende av geografiskt avstånd? Möjligheten att göra sin röst hörd och att påverka ändras hela tiden. Historiskt har vi samlats på fysiska torg och offentliga platser. Idag är det ofta hashtags som samlar människor med samma syfte att förändra och påverka.

Vi tror att det är viktigt för alla idéburna organisationer att ständigt lyssna och söka nya vägar för engagemang, just för att vara relevanta och trovärdiga på sikt. Syftet med den här kunskapsöversikten kan bidra till den utvecklingen.

Läs eller ladda ner kunskapsöversikten som pdf här