Skip to main content

Ett år av samtal, samarbeten och samhällsdebatt – Futurions verksamhetsberättelse 2018

By 19 februari, 2019Aktuellt, Publikationer

”Futurions uppdrag är att bidra med insikter och kunskap om de utmaningar som svenska tjänstemän står inför. Vår ambition är att vara ett slags framtidslabb, som tillsam­mans med andra aktörer utvecklar idéer och lösningarför morgondagens arbetsliv. Samtidigt är det viktigt för oss att bidra med kunskap om partsmodellen och om förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.”

Det skriver Ann-Therese Enarsson i förordet till Futurions verksamhetsberättelse 2018.

När Futurion i inledningen av 2018 presenterade rap­porten ”Populismens verkliga orsaker” ville vi lyfta fram att det är oron inför förändringar på arbetsmarknaden som förklarar mycket av de politiska strömningar som präglar den svenska debatten. Att vi var något på spåren visste vi. När vi tittar tillbaka på året som hargått kan vi konstatera att vår rapport har blivit flitigtciterad och debatterad.

Hur vi ställer oss till utmaningar på arbetsmarknaden väcker – som tur är – ett stort intresse, vilket beror på att arbetslivet är så centralt för oss. Förklaringen ligger säkert också i framväxten av högernationalistiska och auktoritära partier i västvärlden. De utgör ett hot mot den liberala demokratin och den samhällsmodell som vi är överens om i Sverige.

En av vår tids största utmaningar är att hantera den digitala transformationen. Hur löser vi kompetensut­ vecklingsbehovet? Vad behöver vi lära oss i ett alltmer robotiserat arbetsliv? Vad är digital kompetens egentligen och hur får vi den? Det är frågor som vi också har haft på vår agenda under året och som har präglat vår verk­samhet i allt från samtal, seminarier, samarbeten och inte minst våra hackathons. En del av dem presenteras i årets översiktliga verksamhetsberättelse.

En avgörande faktor för vår förmåga att hantera fram­ tidens arbetsliv och arbetsmarknad är hur vi kan dra nytta av den svenska partsmodellen, själva grunden för hur vi i Sverige klarar av att kombinera omställning med trygghet. Under 2019 kommer vi därför att fokusera på detta och ställa oss frågan ”Vad är grejen med facket?”. Med rapporter, seminarier och poddar tänker vi vrida och vända på de olika utmaningar som den svenska partsmo­ dellen står inför.

Jag är säker på att vi 2019 kommer att ägna oss åt konstruktiva lösningar på de utmaningar vi står inför och att vi lämnar en period av politisk turbulens bakom oss. På Futurion ser vi fram emot att mötas i de sam­talen och laddar för fler insikter och idéer om hur vitillsammans skapar bästa möjliga förutsättningar för framtidens arbetsliv.

Ann-Therése Enarsson
vd Futurion

Läs och ladda ner Futurions verksamhetsberättelse 2018 som pdf här!