Skip to main content

Ny rapport: Innovativa verktyg ger fackförbunden ett försprång

Fackförbundens förmåga till digitalt engagemang och organisering är centralt för att ligga i framkant. Nu släpper tankesmedjan Futurion en ny rapport där flera digitala verktyg listas som både kan nyttjas av fackförbund och arbetstagare.

I den nya rapporten ”Digitala folkrörelser – exempel på hur arbetstagare finner nya sätt att organisera sig”, skriven av techjournalisten Katarina Andersson, ges konkreta exempel på digitala verktyg som kan hjälpa fackförbund i den digitala organiseringen.

– Vi behöver lära oss mer om hur vi kan organisera och engagera oss på ett digitalt sätt och hur vi kan fånga upp och sänka trösklarna för engagemang. Jag tror att just fackföreningar har stor behållning av att ta del av den här rapporten, säger Ann-Thérese Enarsson, vd på Futurion.

Rapporten har tagits fram för att lyfta framgångsrika exempel på digitala verktyg som används för att mobilisera och organisera människor genom att presentera några av de mest omtalade och innovativa digitala verktygen på området. Coronaåret har accelererat utvecklingen och lett till att digitaliseringen har tagit stormkliv framåt och tvingat fram nya arbetssätt och nya attityder.

– Fackförbunden behöver ligga i framkant vad gäller att fånga det digitala engagemanget. Det gäller att växla upp och bli bättre på att förstå potentialen i de digitala verktygen. Det är viktigt inte minst för att attrahera en digital och yngre generation, avslutar Ann-Thérese Enarsson.

Ladda ner rapporten här

Om rapporten:
Rapporten är skriven av Katarina Andersson som är frilansjournalist och har bevakat digitaliseringsfrågor i
många år.

Rapporten är framtagen inom ramen för Unionens demokratiutvecklingsprojekt i samarbete med Futurion.