Skip to main content

Detta krävs för att du ska fortsätta vara relevant – nytt poddavsnitt med Frida Pemer

 

Hur mycket förändring tål vi? I det senaste avsnittet av podden Framtidens färdigheter intervjuar Futurions vd Ann-Therése Enarsson Frida Pemer, forskare på digitalisering vid Handelshögskolan i Stockholm. 

Samhället och arbetslivet står inför en stor omställning och transformation. Frida Pemer har i sin forskning fördjupat sig i något som hon kallar ”kompetensdisruption”. 

– Det handlar om att den kunskap som organisationer har behöver förnyas och ersättas med ny kompetens. Vi pratar mycket om digital disruption men vi måste prata mycket mer om kompetensdisruptionen. Den är helt avgörande för organisationernas framtid, säger hon. 

 I avsnittet listar Frida Pemer fyra förmågor eller kategorier eller kompetensområden som behövs i framtiden. Hon pratar också om de områden där tekniken ännu inte kan slå mänsklig kompetens. 

– Jag vill slå ett slag för de mellanmänskliga förmågorna, det intuitiva och att kunna förstå samband och komplexiteter. Där är vi människor fortfarande bättre. Men allra bäst är vi inom empatisk emotionell intelligens. Det är vår usp, och för att verkligen kunna driva transformationen behöver vi den mellanmänskliga förståelsen. Den blir viktigare och viktigare. 

 Förändring är dock inte problemfri. I många fall kan det finnas ett motstånd mot ny kunskap. 

– Kompetenser värderas olika och ofta finns det en hierarki i organisationer där en expert som kan något speciellt är mer värd och har hög status. Men vad händer när expertens roll förändras och en ny sorts kompetens efterfrågas och blir viktig? Det kan bli jobbigt och man kan känna sig misslyckad som människa. Ofta tror man att experter är extra nyfikna och sugna på att ta åt sig ny kunskap men forskning har visat att det faktiskt är precis tvärtom. Där finns ett större motstånd. 

 

Kategori podcasts