Skip to main content

Demokratisamtal 3: ”Vi måste rusta oss mot missinformation och uppblåst debatt”

Journalisternas kunskap om hur snabbt och lätt desinformation kan spridas idag måste öka, annars riskeras tilliten till medierna. Det konstateras i Futurions tredje demokratisamtal, där Carl Melin möter  demokratiutredaren Carl Heath, Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert och Hanna Linderstål från Earhart. Se samtalet här.

När information färdas så fort som den gör idag utmanas våra demokratiska system, som är skapade för ett betydligt långsammare tempo.

Avsiktlig felaktig information får lätt fäste och misstas för sanningar och sprids vidare av privatpersoner eller institutioner som vi ser som seriösa och trovärdiga. De som vill påverka oss och vår bild av verkligheten blir hela tiden bättre på att utnyttja möjligheterna med plattformar som Facebook, Twitter och Tiktok, och det blir svårare för journalister att avgöra vad som är angeläget på riktigt, och vad som är en medvetet uppblåst debatt eller gräsrotsrörelse.

De här utmaningarna diskuterades i den tredje delen i Futurions samtalsserie om demokratins framtid. Deltagare var Carl Heath, utbildningsdirektör på RISE och tidigare regeringens utredare av det demokratiska samtalet, Ulrika Hyllert, ordförande i Journalistförbundet, och Hanna Linderstål, vd på riskanalysföretaget Earhart.

Under samtalet konstateras att det som behövs är mer kunskap. Journalister, myndigheter och medborgare behöver förstå hur lätt det är att utnyttja plattformarna för att maniplusera, luras och sprida falsk information på nätet.

– Mer kunskap är avgörande, det är en kärnfråga för hur vi vill styra samhället framåt, säger Carl Heath.

Samtalet sändes live på Facebook den 25 februari och kan ses igen här.