Skip to main content

Demokratisamtal 2: ”Facken utgår från kompromiss ­– inte konflikt”

Populistiska och auktoritära strömningar vill begränsa det öppna samhället, samtidigt som vi ser att allt starkare engagemang att vara med och påverka och vara en aktiv del av civilsamhället. Andra delen av Futurions samtalsserie om demokratins handlade om folkrörelsernas roll. Se samtalet här.

Therese Svanström, Carl Melin, Rosaline Marbinah och Olle Wästberg.

I samtalet gästas Futurions forskningsledare av TCO:s ordförande Therese Svanström, Rosaline Marbinah, ordförande i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) och debattören och tidigare demokratiutredaren Olle Wästberg. Hot mot det öppna samhället syns på flera håll i vår omvärld, och Olle Wästberg varnade för att det inte krävs mycket för att även den svenska demokratin ska vara hotad.

Samtidigt märker både Rosaline Marbinah och Therese Svanström ett starkt intresse, inte minst bland unga, att engagera sig och värna det demokratiska samhället.

– Den här ungdomsgenerationen är dem mest politiskt engagerade vi har sett på länge, säger Rosaline Marbinah.

Therese Svanström konstaterar att fackföreningsrörelsen har ett flerfaldigt uppdrag att värna demokratin. Dels som organisationer som lever och verkar enligt demokratiska värderingar, men också genom att bevara tilliten till samhället hos medlemmarna genom att säkra tryggheten i arbetslivet. En utmaning i dag är att få större del av det starka engagemanget hos unga, och locka fler att bli fackligt aktiva.

– En slutsats jag drar är att i dessa tider av polarisering behöver vi vara bättre på att sprida positiva exempel, till exempel de fackligt organiserade som varje dag hittar lösningar genom att utgå från kompromisser – inte konflikter, säger Therese Svanström.

Samtalet sändes den 16 februari.

 

Nästa del i Futurions samtalsserie om demokratins framtid sänds live på vår Facebooksida den 25 februari, kl 14:00. Missa inte det!

Läs mer:

Demokratisamtal 1: ”Begreppet polarisering vattnas ur”