Skip to main content

Debatt: Spelutvecklarna är kanariefåglar i AI-gruvan

Vi befinner oss i en lågkonjunktur, och företag tvingas till nedskärningar. I detta läge drabbas unga hårt på arbetsmarknaden. Utvecklingen riskerar att accelerera när AI gör intåg i arbetslivet. Vi måste värna ungas vägar in på arbetsmarknaden, annars kan vi stå inför stora problem med ungdomsarbetslöshet, skriver Futurions vd Ann-Therése Enarsson.

Till debattartikeln >>

Att unga i arbetslivet just nu befinner sig i en utsatt situation är tydligt. När affärerna går trögt är det oerfarna juniorer som får gå först och har svårast att hitta jobb.

Ann-Therése Enarsson, vd på Futurion. Foto: Carola Andreasson

I spelutvecklingsbranschen hamnar unga i kläm, trots ett enormt underskott på spelutvecklare. Enligt plattformen Hitmarker, som kartlägger arbetsmarknadstrender inom spelutveckling, har andelen roller på instegs- och juniornivå i branschen minskat betydligt sedan 2020, medan andelen seniora roller har ökat. Det innebär färre vägar in på arbetsmarknaden för unga.

De ekonomiskt tuffa tiderna är det inte det enda som hotar de unga. De riskerar att drabbas av en dubbelsmocka från ekonomi och teknik när AI tar över enkla moment som i hög grad utförs av unga. Utvecklingen märks tidigt i den teknikintensiva spelutvecklingsbranschen. Steven Collins på spelutvecklaren King, berättade i samband med bolagets förvärv av ett stort AI-företag att effektiviseringsmöjligheterna är enorma.

AI kommer oundvikligen implementeras i spelutvecklingen, och det går fortare än i många andra branscher. Det kan tjäna som ett tecken på vad som komma skall. De som jobbar med buggtestning är i regel juniora anställda som har sitt första jobb. När arbetsmoment försvinner och lågkonjunkturen påverkar ungas möjlighet att hitta arbete, ökar risken för långtidsarbetslöshet. Joost van Dreunen vid New York University, menar att implementeringen av AI mycket väl kan göra de redan riskpräglade instegsjobben än mer osäkra.

Samtidigt talar mycket för att unga kan dra större nytta av AI än deras äldre kollegor. Forskaren Carl Benedikt Frey beskriver hur ungas relativa brist på erfarenhet kan vägas upp av AI-verktyg, där erfarenhet finns inbakad i data och teknik. Med hjälp av AI kan erfarenhetsgapet mellan yngre och äldre i arbetslivet överbryggas.

Men det krävs mer än att peka på att unga besitter stor digital kompetens, när instegsjobben försvinner och dörren till arbetsmarknaden stängs. Regeringen storsatsar på stöd för de som är etablerade på arbetsmarknaden genom vuxenutbildning och omställningsstudiestöd samtidigt som åtgärder för att trygga ungas position och vägar in på arbetsmarknaden lyser med sin frånvaro. Det saknas idéer för att fånga upp unga som är på väg in i arbetslöshet. Det behövs arbetsmarknadspolitiska åtgärder som mildrar konsekvenserna för unga av såväl ekonomiskt tuffa tider som AI-implementering.

Den som hävdar att utvecklingen ligger långt fram i tiden behöver bara titta på spelutvecklingsbranschen där konsekvenserna av AI-implementeringen redan börjar ge sig till känna. Vi kan betrakta branschen som en kanariefågel i AI-gruvan, där vi tidigare än någon annanstans ser hur arbetsmarknaden påverkas när tekniken gör sitt intåg på riktigt, och just nu ser det inte ljust ut för de unga och oerfarna.

Denna utveckling måste vi följa noga, och de varningstecken som vi redan kan se bör tas på stort allvar. Vi måste rusta oss för att ta vara på de revolutionerande möjligheter som AI erbjuder. Men regeringen måste svara på hur de ungas position och vägar in på arbetsmarknaden ska garanteras. Snart tystnar kanariefågeln. Hur säkrar regeringen att de unga inte lämnas i sticket? Var är de politiska idéerna, Johan Pehrson?

Ann-Therése Enarsson
Vd, Futurion