Skip to main content

DEBATT: Regeringen måste se till att alla är med på vagnen

En ny regering måste ta sig loss från den splittring som finns i synen på klimatomställningen. Ulf Kristersson (M) behöver staka ut en ny väg i sitt klimatledarskap, där han tar sig an hur det nya arbetslivet och samhällsbygget hänger ihop, skriver Ann-Therése Enarsson på Futurion.

Läs hela debattartikeln här >>>

Kategori insikt och åsikt