Skip to main content

Debatt: Pandemin knäcker arbetstagares framtidstro

By 5 februari, 2021februari 24th, 2021Aktuellt, Insikt & åsikt

Svenskarnas tro på sin egen konkurrenskraft i arbetslivet har försvagats ordentligt det senaste året. Futurions Framtidssäkringsindex, FIX, visar att en fjärdedel tror att de skulle få svårt att hitta ett nytt jobb om de blev av med sitt nuvarande, och bara hälften av arbetstagarna anser sig vara attraktiva på arbetsmarknaden. Nu krävs det stora framtidsinvesteringar i människors kunskap och färdigheter.

Det skriver Futurions vd Ann-Therése Enarsson i en debattartikel hos Altinget.

Futurions Framtidssäkringsindex, som mäter hur arbetstagarna ser på sin konkurrenskraft på arbetsmarknaden, ligger på 57 på en skala från 1 till 100. För ett år sedan var värdet 68.

”Förändringarna det senaste året är dramatiskt stora och kan endast förklaras av pandemin och dess konsekvenser i form av varsel, permitteringar och uppsägningar”, skriver Ann-Therése Enarsson i debattartikeln.

Men redan innan pandemin var vi inne i en stark teknikutveckling som både skördar och skapar nya jobb, och många av de nya jobben ställer dessutom krav på nya kunskaper.

”Det kommer därför behövas stora insatser för att ge människor de färdigheter som krävs. Alla är inte rustade för ”det nya normala” med mer digitalisering och ökat distansarbete.”

Läs hela debattartikeln på Altinget.se.

Läs mer om Futurions Framtidssäkringsindex:

Framtidssäkringsindex 2020 – dramatisk coronaeffekt