Skip to main content

DEBATT: Det krävs krafttag mot digital övervakning

Vi behöver få kunskap om hur utbredd den digitala övervakningen på jobben är nu när teknikutvecklingen flyttar gränserna, debatterar Futurions vd Ann-Therése Enarsson i Allt om arbetsmiljö.

Vi behöver veta hur den digitala övervakningen på landets arbetsplatser ser ut. För det rör sig inte längre bara om kameror eller dold övervakning i datorer och mobiler. Med hjälp av artificiell intelligens kan arbetsgivaren numera också förutspå vad medarbetarna kommer att göra framöver.

Arbetsgivare har i dag redan mycket data baserat på vad du har gjort och kan läsa e-post och chattar. Under pandemin blev det också vanligare att övervaka vad arbetstagarna gör här och nu, genom att följa tangenttryckningar, ögonrörelser på datorskärmen och resor via gps.

Nu befinner vi oss i den tredje fasen där arbetsgivare kan förutse vad medarbetare kommer att göra. Ai kan avslöja om vi funderar på att byta jobb, organisera oss fackligt eller är missnöjd med lön och villkor.

Tankesmedjan Futurion har undersökt svenskarnas syn på integritet i arbetslivet. Resultaten är tydliga. Tre av fyra anser att digital övervakning på arbetsplatsen är ett intrång i den personliga integriteten. En tredjedel känner inte till ifall deras arbetsgivare mäter produktiviteten genom exempelvis avslyssning av telefonsamtal. Fler än hälften skulle känna oro över detta, och ännu fler skulle känna stress.

Foto: Carola Andreasson

Svenska folket är mycket negativt till denna typ av övervakning. Nästan var femte person är till och med beredd att gå ned i lön för att slippa det.

Arbetsgivare har alltid följt upp medarbetare för att hantera säkerhet och kvalitetsfrågor. Det ingår i arbetsmiljöarbetet för att minska hälso- och säkerhetsrisker i verksamheten. Men med ai flyttas gränserna för vad som är möjligt och rimligt att bevaka.

Det blir ett problem när arbetsgivare samlar in så mycket data att den personliga integriteten kränks. Arbetsgivare redovisar dessutom sällan hur de övervakar sina medarbetare och vilken data som samlas in. Men vi kan konstatera att branschen som säljer dessa verktyg växer fort.

I många tjänstemannayrken arbetar du dessutom både ”på” jobbet, i kollektivtrafiken och när du kommit hem. De verktyg som arbetsgivaren har tillgång till för att övervaka följer därför med även in i hemmet.

I USA och Kina är den digitala övervakningen i jobbet redan en realitet. Allt talar för att övervakningsprogram används även i Sverige. Men det finns inte någon svensk statistik att tillgå.

Regeringen bör ge Integritetsskyddsmyndigheten i uppdrag att kartlägga läget. Vi behöver få kunskap om hur utbredd den digitala övervakningen på jobben är, och vi behöver stärka arbetstagarnas inflytande för att ändra maktbalansen som har förskjutits till arbetsgivarens fördel.

Den fragmentariska lagstiftning som finns på området gör inte längre jobbet. Vad gör ansvariga myndigheter och var är initiativen från arbetsmarknadens parter?

Text : Ann-Therése Enarsson
Foto: Carola Andreasson

Kategori insikt och åsikt