Skip to main content

Chat control tar övervakningen för långt – nytt poddavsnitt med Niels Paarup-Petersen

Övervakningen är så allomfattande att det direkt hotar våra grundläggande fri- och rättigheter – själva fundamentet för vår demokrati. I Futurions podd Framtidens färdigheter berättar han varför han vill stoppa EU-förslaget om chat control.

Det omtvistade EU-förslaget om chat control vill göra det möjligt att söka igenom all digital kommunikation i jakt på grooming och övergrepp mot barn. Det handlar om bland annat allas mejl, telefon- och videosamtal, semesterbilder och chattar. En massövervakning som skulle innebära stora ingrepp i människors privatliv och integritet, menar riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C).

Niels Paarup-Petersen

– Med chat control går övervakningen för långt. Det är som att staten ska ha full insikt i allt vi säger och gör. Jag delar inte den uppfattningen, min uppfattning är att människan har rätt till sitt privatliv, säger han i Futurions podd Framtidens färdigheter.

Enligt Niels Paarup-Petersen skulle chat control innebära den mest omfattande statliga övervakningen någonsin.

– Vi har aldrig förr haft en ordning där staten går igenom alla våra samtal, och nu ska vi plötsligt införa det för att det är tekniskt möjligt. Det är första gången vi ser ett så ingripande förslag när det kommer till integritet.

Niels Paarup-Petersen varnar i podden för möjligheten att tekniken, om den införs, skulle kunna användas i helt andra syften än vad den är menad för.

– Det finns redan i dag program som kan användas för att spionera på användare som bland annat politiker i Ungern och Polen har pekats ut för att använda för att spionera på oppositionella. Om vi inför chat control, finns det inga tekniska hinder för det längre, bara moraliska och lagliga hinder. Och lagar bryts, det kan vi konstatera gång på gång.

Bland både politiker och experter finns kritik mot chat control-förslaget, men den svenska regeringen har ännu inte tagit ställning för eller emot. Niels Paarup-Petersens förhoppning är att regeringen ska sålla sig till kritikerna och medverka till att förhindra att förslaget går igenom.

– Sveriges röst behövs verkligen, men tyvärr är den helt frånvarande.

Kategori podcasts