Skip to main content

”Ha utvecklingssamtal med dig själv” – nytt poddavsnitt med Anna Iwarsson

Hur ska vi hänga med på en föränderlig arbetsmarknad? Lyssna på de inspirerande tipsen från en verklig expert i senaste avsnittet av Futurions podd Framtidens färdigheter. Gäst är Anna Iwarsson, erfaren författare inom ledarskap och chef för folkrörelseutvecklingsenheten på Lantbrukarnas Riksförbund (LRF). Dessutom är hon strategisk förbättringsledare. 

I detta avsnitt får vi ta del av Anna Iwarssons perspektiv på förbättring, förändring, förvaltning och förädling. Hon betonar vikten av tydlighet inom en organisation och utforskar olika tillvägagångssätt för att uppnå förändring. Anna Iwarsson delar även med sig av sin personliga metod för att klargöra tankar och känslor. 

 – En gång om året har jag ett utvecklingssamtal med mig själv. Då tar jag många, långa promenader och försätter mig i ett tillstånd där jag får vara själv med mina egna tankar och tänka dem klart. Jag ställer de frågor till mig själv som jag kanske skulle vilja få från min chef eller nära vän, och går igenom dem systematiskt, säger Anna Iwarsson. 

En viktig del av diskussionen är drivkrafter. Anna Iwarsson delar insikter om vad som motiverar henne att ta på sig ansvarsfulla uppdrag inom Sveriges folkrörelser. Hon berättar också om sina samtal med personer i ledande befattningar och deras egna drivkrafter, och hon understryker betydelsen av att vara medveten om våra egna drivkrafter. 

 – Att synliggöra mina drivkrafter för mig själv och vad jag vill åstadkomma för att jag ska må bra i min personliga utveckling, det kan ju vara något helt annat än om jag ingår i något sammanhang. Det kan finnas förväntningar från släktingar, anhöriga, eller från arbetsplatsen, som skapar vilja att bekräfta deras behov. Så att stanna upp synliggöra vad det är jag vill åstadkomma på ett högre plan, det är viktigt. 

Modet att göra förändringar och ta sig an utmanande uppdrag diskuteras också. Anna Iwarsson lyfter fram betydelsen av mod och hur rädsla ofta hindrar oss från att ta steget mot förändring. 

 

Kategori podcasts