Skip to main content

Ann-Therese Enarsson i Dagens Samhälle: ”Jobboro ökar stödet för populism”

Om vi inte tar omställningen och behovet av livslångt lärande på allvar – inte minst för de som behöver det allra mest – då har vi garanterat fler ”insecure insiders” i nästa val, och valet därpå. Då kan vi redan nu räkna med att stödet ökar för populistister som erbjuder helt felaktiga politiska lösningar på framtidens utmaningar. Och det är inte vad vi i Sverige behöver. Det skriver Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, i en debattartikel i Dagens Samhälle idag den 20/9.

Ett antal studier, bland annat sammanfattade i Futurions rapport Populismens verkliga orsaker har visat att det finns ett starkt samband mellan människors oro på arbetsmarknaden och stödet för SD och liknande partier. Bland annat har forskaren Sirus Dehdari visat på ett samband mellan antalet varsel om uppsägning och antalet röster på SD i valet 2010. Liknande samband presenteras av professor Torsten Persson tillsammans med medförfattarna Olle Folke och Johanna Rickne; stödet för SD har framförallt vuxit i gruppen ”insecure insiders”. Det handlar om människor som är etablerade på arbetsmarknaden men där anställnings- och omställningstryggheten är, eller upplevs som, hotad.