Skip to main content

Almedalen: Fyradagarsveckan – det nya svarta?

Kanske är det hög tid att uppdatera synen på 40-timmarsveckan som infördes på 70-talet? Höga sjukskrivningstal och stressnivåer präglar flera branscher samtidigt som AI och ny teknik gör oss mer effektiva. Men kan vi utföra åtta timmars arbete på sex timmar, eller bidrar det tvärtom till mer stress?

Arbetstidsfrågan är bumerangen i arbetsmarknadsdiskussionen. Varje gång vi diskuterar automatisering och digitalisering ser forskare och andra framför sig att vi kommer att gå ned i tid. Den tekniska utvecklingen gör att många arbetsuppgifter kan utföras av maskiner och artificiell intelligens. Ändå har den lagstadgade arbetstiden inte förkortats sedan 1970-talet. Många upplever hög arbetsbelastning och stress i arbetslivet, och det leder inte sällan till ohälsa och sjukskrivningar. Ett brittiskt försök under 2022 visade att fyradagarsvecka med bibehållen lön ledde till minskad stress och sjukfrånvaro och lägre personalomsättning. Arbetstidsförkortning kan innebära en möjlighet att få balans i tillvaron, att få ihop livspusslet. Samtidigt finns det en oro för att en arbetstidsförkortning kan påverka företags konkurrenskraft och den ekonomiska tillväxten. Färre arbetade timmar resulterar dessutom i minskade skatteintäkter. Hur ser partierna och parterna på framtidens arbetstid?

Medverkande:

Veronica Magnusson, ordförande, Fackförbundet Vision
Mats Essemyr, Doktor i ekonomisk historia
Oliver Rosengren, Riksdagsledamot, (M)
Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion
Jim Svensk Larm, riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Tid och plats
Onsdag 28 juni kl 14:00-14:45
TCO-landet, Lilla scenen
Strandgatan 19, Visby
Arrangör: Futurion

Futurion i Almedalen 2023