Skip to main content

Almedalen: AI-utvecklingen – pallar demokratin AI?

By 16 juni, 2023juni 20th, 2023Aktuellt, Okategoriserade, Samtal & möten

AI revolutionerar samhället och innebär både fördelar och risker, inte minst för demokratin. Medan AI kan tillgängliggöra viktig samhällsinformation och öka förutsättningarna för jämlik vård, kan den samtidigt höja risken för massövervakning och spridning av desinformation. Pallar demokratin AI?

AI-utvecklingen kommer att ha stor påverkan på demokratin. AI kan bidra till förkortade handläggningstider, effektivisering av industriell produktion och att skynda på den gröna omställningen. Det kan också frigöra tid i hälso- och sjukvården. Samtidigt är det skrämmande vad AI kan användas till när det kommer till frågor om övervakning, desinformation och diskriminering. Också själva kärnan i det demokratiska systemet utmanas när makten koncentreras till ett fåtal teknikjättar. Politiska aktörer över hela världen brottas med frågan om hur man bäst ska hantera AI. De måste balansera behovet av att främja innovation och ekonomisk tillväxt med att skydda medborgarnas rättigheter och demokratiska värderingar. Fackförbunden spelar en central roll i skyddet av arbetstagarnas rättigheter, och nu måste vi förhålla oss till AI som riskerar att omkullkasta hela den demokratiska spelplanen.

Medverkande:

Andrea Liebman, senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar
Niels Paarup-Petersen, riksdagsledamot och talesperson cybersäkerhet och digitalisering, Centerpartiet
Evin Incir,  Europaparlamentariker, Socialdemokraterna
Anton Holmlund, 1:e vice ordförande, Liberala ungdomsförbundet,
Ann-Therese Enarsson, vd, Futurion

Tid och plats
Torsdag 29 juni
kl 15:00-15:45
TCO-landet, Lilla scenen
Strandgatan 19, Visby
Arrangör: Futurion

 

Futurion i Almedalen 2023