Futurion AB ägs av Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och dess 14 medlemsförbund. Tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen för att långsiktigt skapa ökad medlemsnytta för TCO-förbundens medlemmar.

TCO, Fackförbundet ST, Finansförbundet, FTF, Försvarsförbundet, Journalistförbundet, Lärarförbundet, Polisförbundet, SLF, Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf), Teaterförbundet, TULL-KUST, Unionen, Vision och Vårdförbundet.