Skip to main content

Jobbhackathon med sikte på framtidens arbetsmarknad

By 6 oktober, 2016oktober 1st, 2018Aktuellt, Hacks & sprints

I ett allt mer digitaliserat arbetsliv räcker det inte för arbetsförmedlingen att bara ”hänga med”. Det handlar om en total transformering. Eller ”från ego- till eko-system” som myndigheten själv beskriver förändringsresan. Första veckan i oktober deltog Futurion på ett jobbhackathon i Umeå. En arbetsmodell för att öka innovationstakten.

Fil 2016-10-06 14 10 18

Intensivt och kreativt hackande för bättre matchning och rakare vägar till nya jobb.

Under ett jobbhackathon lyfts både strategiska och praktiska frågor kring hur arbetsförmedlingen skall kunna utvecklas till ett öppet ekosystem. Från förvaltande myndighet till en 24-7 Job-store. En digital plattform där olika externa aktörer kan erbjuda sina tjänster. Olle Lundin, ansvarig för arbetsförmedlingens digitala innovationscenter tycker att jobbhackathons är ett sätt att för myndigheten att våga prova och visa att det gäller att ta små steg i taget.
– Vi vet inte hur morgondagens arbetsliv och arbetsmarknad kommer att se ut, konstaterar Olle Lundin. Men oavsett vart vi är på väg, gäller det att vi från arbetsförmedlingen kan erbjuda möjligheter till de människor vi möter.

Inspiration från Belgien
Under Umeå Jobbhackathon bjöds deltagarna på olika typer av inspirationsföreläsningar. Just nu vänder arbetsförmedlingen blickarna mot Belgien där den flamländska arbetsförmedlingen VDAB kommit långt i sitt förändringsarbete. Lieselot Danneels, forskare vid Vlerick Business School berättade om VDABs  innovationsarbete för att bli en verkligt digital myndighet  med ett digitalt ekosystem för arbetsmarknadens parter.

Men det belgiska förändringsarbete handlar inte bara om digitalisering. Att förändra en organisation handlar lika mycket om organisationens kultur och struktur. Lieselot Danneels beskriver en myndighet som gått från att ge digital support, till att sätta digitaliseringen främst. Från att erbjuda service, till att skapa ett ekosystem för andra tjänsteleverantörer som stöder kundernas hela karriär, inte bara tjänster vid ett givet tillfälle.

Den här förändringsresan har blivit möjlig tack vare att organisationen vänt på perspektiven och inte längre talar om att kunderna måste göra vissa saker, utan att få dem att vilja göra vissa val. Hela organisationen har gått från en planstyrd till en mer agil organisation, där förändringsarbetet gått från att ha varit ad hoc till att genomsyra hela strukturen.
– Den största förändringen är kanske att VDAB har slutat att definiera arbetssökande som sin målgrupp, berättar Lieselot Danneels. Nu vänder man sig till hela befolkningen och hela yrkeskarriären.

Från arbetslösa till ”alla”
Samma typ av förändring ser Erik Sandström, chef för arbetsförmedlingens avdelning för digitala tjänster, framför sig. Digitaliseringen av arbetsförmedlingen handlar inte om att erbjuda samma tjänster, fast digitaliserade. Snarare att vidga perspektiven och målgruppen. Idag är det bara 20 procent av alla jobb i Sverige som förmedlas av arbetsförmedlingen, vilket leder till att myndighetens målgrupp är definierad till de som är arbetslösa idag. I en digitaliserad framtid kan arbetsförmedlingen betrakta alla som någon gång kan tänkas söka jobb i Sverige.
– Den här förändringen skulle inte vara möjlig utan digitalisering, säger Erik Sandström. Jag är helt övertygad om att framtidens offentliga service kommer att bygga på en kombination av öppen data och ett eko-system tänkande.

 

Text och bild: Per Lagerström