Futurion i Almedalen 2018

- seminarier, debatter och samtal

 

Almedalen 2017: Analys.

 

Möten.

Futurion fanns förstås på plats i Almedalen 2018.

Med egna seminarier kring framtidens arbetsmarknad, arbetsliv och färdigheter. I samarbete med andra kring nya spelplaner för lärande. Vi medverkade också i ett antal olika typer av samtal kring hur vi framtidssäkrar både jobb och vårt livslånga lärande.

Seminarium måndag 2/7 kl 14.00 – 14.45
Mobilförbud och böneutrop 
– ägnar sig politiken åt samhällsproblem eller symbolfrågor?

Ulrika Schenström, Mikael Sandström, Ann-Therese Enarsson, Carl Melin och Amanda Sokolnicki. Foto: Dennis Erixon

I valrörelsen bombarderas vi av olika politiska utspel och förslag som ska väcka uppmärksamhet och locka väljare. Men klarar politiken av att lösa verkliga problem och framtidsutmaningar som jobben, välfärden och klimatet. Och vem tar ansvar för framtiden om inte partierna gör detta?

Teknikutvecklingen stöper om affärsmodeller och många jobb försvinner eller förändras, samtidigt ställer migration och en äldre befolkning med stora behov av vård och omsorg ökade krav på företagen men även på samhället och enskildas förmåga till omställning. Exemplen på framtidsutmaningar som kräver långsiktiga politiska lösningar är många.

De stora frågorna har dock än så länge hamnat i skymundan under valåret. I stället diskuteras förbud mot mobiltelefoner i klassrummen, böneutrop och de exakta formerna för friskolornas huvudmannaskap.

Forskning visar också att människors oro – inte minst för jobben – bidrar till att öka stödet för populistiska partier. Försöker etablerade partier att tävla med populism i stället för att finna lösningar och skapa framtidstro? Hur ska parterna bidra till framtidsutmaningarna?

Futurion bjöd in till samtal där vi med utgångspunkt från vår rapport Populismens verkliga orsaker samlat en rad aktörer med olika perspektiv politikens förmåga eller oförmåga att hantera framtidens utmaningar.

Medverkande
Mikael Sandström, chefsekonom TCO
Amanda Sokolnicki, biträdande politisk chefredaktör på Dagens Nyheter
Ulrica Schenström, politisk analytiker och tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen
Carl Melin, forskningsledare Futurion

Samtalsledare: Ann-Therese Enarsson, vd Futurion

Seminariet går att se på SVT Forum.

Fler bilder från seminariet finns på Futurions Flickr-sida. 

Seminarium den 4/7 kl 09.00-09.45
YouTube, Yale eller mitt emellan 
– var och hur sker framtidens lärande?

Per Lagerström, Sigbritt Karlsson, Ann-Therese Enarsson och Camilla Wallander. Foto: Dennis Erixon

Dagens utbildningssystem är på många sätt dåligt rustat för att möta framtidens ökade krav på förmåga till ständig omställning. Men hur ska ett framtida ekosystem för livslångt lärande se ut? Hur kan vi öka det arbetsplatsnära lärandet? Vilken roll ska den högre utbildningen spela och vad kan vi hoppas på när det gäller den snabbt växande Edtech-scenen?

Futurion bjöd in till samtal om framtidens kompetensutveckling, lärande och färdigheter.

Medverkande
Sigbritt Karlsson, rektor KTH
Camilla Wallander, vd Berghs School of Communications
Ann-Therese Enarsson, vd Futurion

Samtalsledare: Per Lagerström, Futurion

Bilder från seminariet finns på Futurions Flickr-sida.

Workshop onsdag 4/7 kl 13.00 – 14.00

Spelvärlden – en gamechanger i talang- och kompetensjakten
– så utvecklar vi en ny spelplan för framtidens lärande och jobb

I jakten på framtidens kompetens och talanger måste vi leta på fler platser, skapa oväntade möten och hitta nya arenor. Här är den snabbt växande spelvärlden en outnyttjad resurs. En guldgruva för den som vill hitta digitalt uppkopplad, nätverkande, flerspråkig och problemlösande kompetens.

Därför arrangerade vi en Future Skills Lounge på DreamHack Summer – en av världens största mötesplatser för över 50.000 e-sportare, gamers, streamers, cosplay aktörer och speldesigners. Och sen tog vi med oss de erfarenheterna till Almedalen.

Almedalen Future Skills Lounge var 100% panelfritt! Ett samskapande och kreativt möte där 40 personer tillsammans bytte idéer och erfarenheter om hur vi ska bli bättre på att upptäcka och använda alla de färdigheter som spelandet ger. Färdigheter och kompetenser som många företag säger att de har svårt att hitta.

Medverkade gjorde bland andra: Tommy Ingemarsson, vd AreaAcademy, Pontus Slättman, vd WorldSkillsSweden, Hanna Elving, Vercity – Sveriges första galleria för högre utbildning, Niclas Sigholm, vd Sigholmkonsult, Fredrik Söderkvist, digitaliseringsexpert och utredare på Unionen, Beata Wickbom, HejDigitalt!, Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, Jonas Jegers, försäljningschef Företagsekonomiska Institutet, FEI

Idéerna från workshopen kommer att presenteras på www.futureskillslounge.se

Vilka färdigheter finns i spelen? Samtal om framtidskompetenser och spel från Future Skills Lounge på Dreamhack Summer finns på YouTube här

Kreativt samtal med Google och Arbetsförmedlingen söndag 1/7 17.00 – 19.00

Digital kompetens och digitala vardagskunskaper är inte bara en förutsättning för att vara en aktiv samhällsmedborgare. Det är också avgörande för att bli anställningsbar, nu och i framtiden. Sedan 2017 erbjuder Arbetsförmedlingen och Google tillsammans kostnadsfria utbildningar i digitala färdigheter under samarbetsprojektet ”Digitala Jag” (www.digitalajag.se), som en del av Googles Digitalakademin. Bidraget har hittills nått närmare 20 000 personer. Men det behövs betydligt fler och större samarbetsprojekt om Sverige ska lyckas att uppnå delmålet om digital kompetens hos medborgarna.

Per Lagerström, Futurion, deltog i Google och Arbetsförmedlingens rundabordssamtal och kreativt idémöte med diskussion om  – Vilka parter skulle kunna samarbeta för att driva och skala upp den digitala fortbildningen för allmänheten i Sverige?

En sammanfattning från samtalet finns på Digidelnätverkets webbplats.

Seminarium i Digidalen måndag 2/7 09:30 – 10.30
Gigekonomin är framtiden – men hur gör vi den hållbar?

Gigekonomin har många fördelar, men stor flexibilitet, och snabb digital utveckling är sällan argument som fungerar när det är dags för individen att förhandla om bolån. Vad händer med de grupper som har svårare att hänga med i den nya utvecklingen? Och vilket ansvar har samhället här?

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, medverkade i ett samtal i Digidalen tillsammans med Jonna Knibestöl, Marketing & PR Manager Nordics, Testbirds, Andreas Hatzigeorgiou, Chefsekonom, blivande vd Stockholms Handelskammare och Andreas Kullberg, vd Cool Company

Mer information i Almedalskalendariet här

Seminarium med SKL måndag 2/7 15.00-15.45
Hur klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden?

Välfärdens rekryteringsbehov kan minskas med 180 000 personer till 2026. Då behöver fler jobba mer, jobba längre och tekniken utnyttjas bättre. Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Hur kan fler arbeta heltid och fler förlänga arbetslivet med ett par år?

Futurions forskningsledare Carl Melin medverkade i ett panelsamtal arrangerat av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med Lena Micko, ordförande, SKL, Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, samt Birgitta Forsberg, personaldirektör, Umeå kommun.

Seminariet kan ses i efterhand här

Seminarium med Dagens Nyheter måndag 2/7 15.15-16.00
Kan fossilfritt stål ge Sverige en industriell nystart?

I Luleå byggs just nu en världsunik pilotanläggning som med hjälp av vätgas ska utveckla fossilfri ståltillverkning där utsläppen blir vatten i stället för koldioxid. Om detta lyckas kan Sverige inte bara minska utsläppen med 10 procent – det kan också öppna nya affärsmöjligheter för Sverige.

Futurions vd Ann-Therese Enarsson medverkade i ett panelsamtal arrangerat av Dagens Nyheter, SSAB, LKAB & Vattenfall tillsammans med Mårten Görnerup, vd HYBRIT, Martin Pei, teknisk direktör, SSAB, Magnus Hall, vd Vattenfall, Jan Moström, vd LKAB, Klara Helstad, chef för enheten för hållbar industri, Energimyndigheten, Johan Bygge, chairman, EQT Asia Pacific, och Niklas Ekdal, moderator

Seminariet kan ses i efterhand här

Seminarium med TRR Trygghetsrådet tisdag 3/7 10.30-11.30
Hur växlar vi karriär?

När uppsagda tjänstemän i privat sektor ska fortsätta sin karriär, vart tar de vägen? Vilka yrken och branscher går plus och vilka minskar? Och hur karriärväxlar tjänstemännen via studier?

Futurions Per Lagerström  medverkade i ett panelsamtal arrangerat av Trygghetsrådet TRR, tillsammans med Roger Klinth, prorektor, Linköpings Universitet, Kerstin Lindbäck, rådgivare, TRR, Christer Rosén, arbetsmarknadsanalytiker, TRR och Eva Celion, undersköterska och karriärbytare

Plats: Hamngatan 3, TRRs lokaler på 2 tr

Seminariet kan ses i efterhand här

Rundabordssamtal med Assesio tisdag 3/7 12:00 – 13:00
Matchningsalgoritmer tar över Arbetsförmedlingens roll

Väl fungerande rekryteringsprocesser är en kritisk framgångsfaktor. Passande personer sorteras idag bort i rekryteringsprocesser utan att de fått en chans att visa vad de går för. Det skapar onödig orättvisa och påverkar företagens konkurrenskraft. Utmaningarna är övermäktiga för exempelvis Arbetsförmedlingen.

Algoritmer och AI i kombination med vetenskapliga arbetspsykologiska tester ger alla arbetssökande chansen att visa upp en mer heltäckande bild av sin förmåga än vad som framgår av ett CV. Arbetsgivaren får en möjlighet att finna värdefull kompetens på nya platser och undviker risken för likriktade rekryteringar.

Vilken betydelse kan nya rekryteringstekniker – Algoritmer och AI – få för svensk arbetsmarknad? Vad måste göras för att de ska få snabbare genomslag? Hur väl står sig den svenska arbetsmarknaden i konkurrensen.

Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, medverkade i ett samtal modererat av Stefan Fölster, tillsammans med bland andra Anna Felländer, digitaliseringsexpert KTH-forskare, Martin Ingvar, professor KI, Niklas Huss, innovationschef Länsförsäkringar, Mathias Sundin, riksdagsledamot (L), Charlotte Svensson, chef för affärsområde Communication Services PostNord, Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv, Eva Fors, Managing Director Google Cloud Northern Europe, Pernilla Gunther, riksdagsledamot (KD) och Jan Larsson, vd Yrkesakademin

Ett referat från samtalet finns här

Seminarium med Brilliant Future Sverige torsdag 5/7 08.00-09.00
Kommer AI förbättra framtidens arbetsplats?

Arbetsmarknaden i allmänhet och offentlig sektor i synnerhet står inför ett paradigmskifte. Hoten från andra människor som skall ta över är inte längre risken. Det är istället tekniken och artificiell intelligens som är hotet flåsande i nacken. Men är det ett hot eller skapar AI nya jobb?

Futurions vd Ann-Therese Enarsson medverkade i ett panelsamtal med Arash Gilan, vd författare, Viva Media, Ulrika Jonsson, Director Business Development Digital HR, Microsoft, Pär Warg Wiklundh, vd, Gamgi och Maria Nyberg, Enhetschef, Handels.

Plats: Kitchen & Table, Wisby Hotel, Strandgatan 6

Mer info i Almedalskalendariet här

Seminarium med Almedalen weekend, Another Tomorrow fredag 6/7 09:00 – 10:00
Från folkhemmet till framtidslandet Sverige

I en tid av globalisering, digitalisering och andra stora omvärldsförändringar är Sverige i behov av nya lösningar inom en rad avgörande områden. Integration, demokrati och arbetsmarknad är tre stora utmaningar. Hur kan innovationer och nytänkande bidra till ett modernt samhällsbygge?

Futurions vd Ann-Therese Enarsson medverkade i ett samtal med bland andra Edna Eriksson, MR-stiftelsen, Nordiska Rådet och Anna Olin Kardell, moderator.

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Mer info i Almedalskalendariet här

Hackathon med Almedalen weekend, Another Tomorrow fredag 6/7 13:00 – 14:00
Hur löser vi Sveriges största samhällsproblem tillsammans?

Ishtar Touailat, Per Bolund, Per Schlingmann, Ann-Therese Enarsson och Anna Olin Kardell. Foto: Dennis Erixon

Sverige står inför en rad stora framtidsutmaningar gällande integration, arbetsmarknad och demokratins framtid. Vad händer om entreprenörer, kreatörer, akademi och politik tillsammans får ta sig an ett av Sveriges största samhällsproblem och gemensamt presentera en lösning?

Under förmiddagen har tre blandande grupper bestående av entreprenörer, kreatörer, akademiker och politiker fått ta sig an ett av Sveriges stora samhällsproblem för att gemensamt hitta en lösning. Under en systematisk innovationsprocess tas en prototyp av förslaget fram och presenteras för panel och publik.

Medverkande jurymedlemmar:
Per Bolund, finansmarknadsminister, Per Schlingmann, författare och entreprenör, Ishtar Touailat, Head of Innovation Incubation Tieto, Ahmed Abdirahman, grundare Järvaveckan och The Global Village, Ann-Therese Enarsson, vd Futurion och Anna Olin Kardell, moderator.

Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2

Mer info i Almedalskalendariet här