Futurion i Almedalen 2018

- seminarier, debatter och samtal

 

Almedalen 2017: Analys.

 

Möten.

Futurion finns förstås på plats i Almedalen 2018.

Med egna seminarier kring framtidens arbetsmarknad, arbetsliv och färdigheter.

I samarbete med andra kring nya spelplaner för lärande.

Vi kommer dessutom medverka i ett antal olika typer av samtal kring hur vi framtidssäkrar både jobb och vårt livslånga lärande.

Vill ni ses eller samarbeta inför och under Almedalen? Hör gärna av er på info@futurion.se 

Seminarium måndag 2/7 kl 14.00 – 14.45
Mobilförbud och böneutrop
– ägnar sig politiken åt samhällsproblem eller symbolfrågor?

I valrörelsen bombarderas vi av olika politiska utspel och förslag som ska väcka uppmärksamhet och locka väljare. Men klarar politiken av att lösa verkliga problem och framtidsutmaningar som jobben, välfärden och klimatet. Och vem tar ansvar för framtiden om inte partierna gör detta?

Teknikutvecklingen stöper om affärsmodeller och många jobb försvinner eller förändras, samtidigt ställer migration och en äldre befolkning med stora behov av vård och omsorg ökade krav på företagen men även på samhället och enskildas förmåga till omställning. Exemplen på framtidsutmaningar som kräver långsiktiga politiska lösningar är många.

De stora frågorna har dock än så länge hamnat i skymundan under valåret. I stället diskuteras förbud mot mobiltelefoner i klassrummen, böneutrop och de exakta formerna för friskolornas huvudmannaskap.

Forskning visar också att människors oro – inte minst för jobben – bidrar till att öka stödet för populistiska partier. Försöker etablerade partier att tävla med populism i stället för att finna lösningar och skapa framtidstro? Hur ska parterna bidra till framtidsutmaningarna?

Futurion bjuder in till samtal där vi med utgångspunkt från vår rapport Populismens verkliga orsaker samlat en rad aktörer med olika perspektiv politikens förmåga eller oförmåga att hantera framtidens utmaningar.

Medverkande
Mikael Sandström, chefsekonom TCO
Amanda Sokolnicki, biträdande politisk chefredaktör på Dagens Nyheter
Ulrica Schenström, politisk analytiker och tidigare statssekreterare på Statsrådsberedningen
Carl Melin, forskningsledare Futurion

Samtalsledare: Ann-Therese Enarsson, vd Futurion

Plats: Lilla scenen i TCO-landet, Strandgatan 19, Visby

Seminarium den 4/7 kl 09.00-09.45
YouTube, Yale eller mitt emellan
– var och hur säkrar vi vårt framtida lärande?

Dagens utbildningssystem är på många sätt dåligt rustat för att möta framtidens ökade krav på förmåga till ständig omställning. Men hur ska ett framtida ekosystem för livslångt lärande se ut? Hur kan vi öka det arbetsplatsnära lärandet? Vilken roll ska den högre utbildningen spela och vad kan vi hoppas på när det gäller den snabbt växande Edtech-scenen?

Futurion bjuder in till samtal där vi samlat en rad aktörer med olika perspektiv på framtidens kompetensutveckling, lärande och färdigheter.

Medverkar gör bland andra:
Sigbritt Karlsson, rektor KTH
Camilla Wallander, vd Berghs School of Communications
Johan Granath, CTO på AIAR – ett digitalt verktyg för micro-lärande
Ann-Therese Enarsson
, vd Futurion

Samtalsledare: Per Lagerström, Futurion

Plats: Lilla Scenen, TCO-landet, Strandgatan 19, Visby

Workshop onsdag 4/7 kl 13.00 – 14.00

Spelvärlden – en gamechanger i talang- och kompetensjakten
– så utvecklar vi en ny spelplan för framtidens lärande och jobb

I jakten på framtidens kompetens och talanger måste vi leta på fler platser, skapa oväntade möten och hitta nya arenor. Här är den snabbt växande spelvärlden en outnyttjad resurs. En guldgruva för den som vill hitta digitalt uppkopplad, nätverkande, flerspråkig och problemlösande kompetens.

Därför arrangerade vi en Future Skills Lounge på DreamHack Summer – en av världens största mötesplatser för över 50.000 e-sportare, gamers, streamers, cosplay aktörer och speldesigners. Nu tar vi med oss de erfarenheterna till Almedalen.

Almedalen Future Skills Lounge är 100% panelfritt! Det är ett samskapande och kreativt möte där vi tillsammans byter idéer och erfarenheter om vad den nya spelplanen betyder för skolan, för rekryterare, för små- och stora arbetsgivare, för den högre utbildningen och det livslånga lärandet.

Du som börjar känna panel-döden i Almedalen närma sig – kom och co-kreera tillsammans med digitala innovatörer, kommunikatörer, ex-världsmästare i Counter Strike, tankesmedjor, skolfolk, arbetsgivare och arbetsförmedlare.

Medverkar gör bland andra: Tommy Ingemarsson, vd AreaAcademy, Pontus Slättman, vd WorldSkillsSweden, Hanna Elving, Vercity – Sveriges första galleria för högre utbildning, Niclas Sigholm, vd Sigholmkonsult, Beata Wickbom, HejDigitalt!, Ann-Therese Enarsson, vd Futurion, Jonas Jegers, försäljningschef Företagsekonomiska Institutet, FEI – och du!

Plats: Hejdigitalt! Sparbankshuset, Visby

Seminarium med SKL måndag 2/7 15.00-15.45
Hur klarar vi rekryteringsutmaningen i välfärden?

Välfärdens rekryteringsbehov kan minskas med 180 000 personer till 2026. Då behöver fler jobba mer, jobba längre och tekniken utnyttjas bättre. Vad behöver olika aktörer bidra med för att klara välfärdens kompetensutmaning? Hur kan fler arbeta heltid och fler förlänga arbetslivet med ett par år?

Futurions forskningsledare Carl Melin medverkar i ett panelsamtal arrangerat av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tillsammans med Lena Micko, ordförande, SKL, Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister, samt Birgitta Forsberg, personaldirektör, Umeå kommun.

Plats: Bryggarsalen, Mellangatan 54

Mer info i Almedalskalendariet här