Future Skills Lounge: Samtal om planering, koordinering och strategi.