Gaming & learning – finns framtidens färdigheter i spelen?

5 december, 2017, 09:00 - 11:00

Hur kan skola, arbetsgivare och spelare själva bli bättre på att förstå och ta tillvara de färdigheter som spelande ger?