Skip to main content

Digitaliseringen i fokus i Almedalen 2016

By 8 juli, 2016januari 28th, 2019Aktuellt

Digitaliseringen dominerade Almedalen. 2014 arrangerades 58 seminarier på det temat. 2016 hade siffran stigit till 337 och digitalisering blev på så sätt hela Almedalsveckans vanligaste ämne. Intresset för digitaliseringens transformativa kraft är stort och Futurions seminarium om Digitaliseringen i arbetslivet – vilka är framtidens färdigheter? var inget undantag.

Carl Frey Foto: Dennis Erixon

Carl Frey
Foto: Dennis Erixon

Carl Frey, forskare knuten till Futurion och Co-Director Oxford Martin School at Oxford University, inledde seminariet med en exposé över vad forskningen säger om digitalisering och automatisering av arbetslivet. Carl Freys flitigt citerade forskning pekar på att upp till 47 procent av alla jobb kan komma att automatiserats, men att det alltid kommer att finnas färdigheter som kommer att vara svårt att lära robotar.
– Kreativitet, empati och förmågan att anpassa sig till förändringar är färdigheter som vi människor har och som vi kommer att behöva än mer i framtiden, sade Carl Frey.

 

Oron över att ”ny teknik tar över” och att jobben försvinner är ingenting nytt, utan dyker alltid upp vid stora strukturomvandlingar. Redan den romerske kejsaren Vespasian oroade sig för att jobben skulle ta slut år 69 f.kr. Det som är annorlunda den här gången är förändringstakten. Digitaliseringen går fort. Utmaningen nu, enligt Frey, är att politiken måste bli bättre rustad för att minska de klyftor och polarisering som riskerar att förstärkas av att en del av befolkningen kan dra nytta av en ökad digitalisering, medan andra förlorar på den. Här finns en webbintervju med Carl Frey.

Panelsamtal

Foto: Dennis Erixon

Foto: Dennis Erixon

Panelsamtalet inleddes av Ann-Therese Enarsson, VD Futurion, som menar att den snabba förändringen av arbetslivet gör fackens roll och den svenska partsmodellen kanske viktigare än någonsin. Ett arbetsliv och utbildningssystem som förbereder människor på snabba förändringar är ett måste. Hon ser TCO och TCO-förbundens bildande av Futurion som ett svar på den snabba förändringstakten och behovet av omvärldsanalys. Och hon är optimist.
– Strukturomvandling är något av en svensk paradgren, sade Ann-Therese Enarsson. Vi har klarat både varvsnedläggningar och utflyttning av teko-industri och ändå ökat vårt välstånd. Vi kommer att klara av digitaliseringens transformativa förändringskraft också, men vi måste hela tiden blicka framåt.

Elin Bäcklund, Årets IT-tjej 2016, och en av hjärnorna bakom Open Hack for Humanity i Malmö, medverkade också i panelen. Hon är ung tjej på väg in i en mansdominerad branch, men ser positivt på sin framtida karriär och yrkesliv. Samtidigt förstår hon den oro som finns för den snabba teknikutveckling vi befinner oss i.
– Vi måste titta på kompetensutvecklingen och hur vi kan få in framtidens färdigheter i utbildningen, sade Elin Bäcklund. En annan viktig del blir att designa den nya tekniken så att den blir till för alla, oavsett funktionsvariationer eller bakgrund.

Anton Landehag, samhällspolitisk expert på Ungdomsbarometern, hänvisade till en ganska tu-delad bild över hur ungdomar ser på framtidens arbetsmarknad och sitt eget kommande arbetsliv. Å ena sidan vill unga (precis som andra generationer) ha en trygg situation på arbetsmarknaden, å andra sidan är det många unga som kan tänka sig att byta både jobb och branch flera gånger i livet. Anton väckte också frågan om fackens roll i framtiden.
– Hur organiserar man en robot?, undrade Anton Landehag. Det tror jag blir lite av 10.000 kronors frågan för facken i framtiden.

Roboten Dr Pepper

Ann-Therese Enarsson, Dr Pepper och Amanda Lundeteg. Foto: Dennis Erixon

Ann-Therese Enarsson, Dr Pepper och Amanda Lundeteg.
Foto: Dennis Erixon

Den mänskliga panelen hade också förstärkts av Dr Pepper, en sjukvårdsrobot som jobbar med olika typer av analyser på en vårdcentral i Göteborg. Hämmad Alsaaid, VD på företaget Webuild och läkare på Vitalis i Göteborg, hoppas att Dr Pepper kan bistå den ordinarie personalen inom vården. Inte ersätta. En förhoppning som Carl Frey på direkt fråga menade lät som en klok strategi.

Amanda Lundeteg, VD på stiftelsen AllBright, som arbetar för att stoppa Anders-kretsloppet i svenska företagsledningar ser digitaliseringen som en ny möjlighet att snabba på förändringen av förlegade strukturer. I sitt sista inlägg valde hon dock att lämna över mikrofonen till Dagny Carlsson, 104 årig bloggare:
– När jag blir så gammal så att jag behöver hjälp vill jag mycket hellre ha en gullig robot vid min sida, än en trött och utsliten person från hemtjänsten, sade Dagny Carlsson och rev ner både applåder och skratt från publiken.