Populismens verkliga orsaker

- om automatisering och andra förändringar i arbetslivet

Runt om i världen ser vi hur populistiska partier och rörelser växer sig allt starkare.  Etablerade partier har stått handfallna och saknat fungerande strategier för att möta detta. I rapporten Populismens verkliga orsaker konstaterar vi att det framförallt är människors oro för vad som händer på arbetsmarknaden – exempelvis automatiseringen – som förklarar den växande populismen. Vi har underskattat ekonomins och jobbens betydelse och överskattat andra faktorer, främst invandringen. Och därför har också populisterna bemötts på helt fel sätt.

Modell för hur sambandet mellan arbetsmarknadsoro och populism kan illustreras.

Om rapporten

Arbetslivet genomgår just nu en snabb förändring som innebär att många jobb både skapas och förändras men även försvinner. Det är i grunden en positiv utveckling men för också med sig konsekvenser för samhälle och enskilda. Futurions forskningsledare Carl Melin, med bakgrund som statsvetare och opinionsanalytiker, har studerat sambandet mellan dessa förändringar – den oro som uppstår – och det ökade stödet för populism som vi ser både i Sverige och i andra länder. Det handlar både om ökat väljarstöd för populistiska partier men även genom förändringar inom partier och på samhällsdebatten i stort.

I många länder har det förts en debatt om hur denna utveckling ska mötas och olika motmedel har använts. Populistisk samhällskritik och de partier som bär fram den har både ignorerats, bemötts och tagits upp av etablerade partier. Ingen av dessa metoder verkar dock ha varit särskilt mycket mer framgångsrik än någon annan, i alla fall inte annat än mycket kortsiktigt. Trenden har inte brutits annat än tillfälligt. I Sverige har det idag tydligaste exemplet på ett populistiskt parti, Sverigedemokraterna, fördubblats i alla val de ställt upp i.

För att kunna bemöta populismen är det viktigt att förstå vad den beror på och varför den ökar. Det är viktigt både för att lösa de bakomliggande samhällsproblemen och för att motverka de populistiska rörelserna.

Den här rapporten visar att delar av det ökade stödet för populistiska rörelser kan förklaras av en ökad arbetsmarknadsoro. En oro som utgår från de förändringar som sker på arbetsmarknaden och vad dessa betyder för jobb, ekonomi men även social status. Det bästa sättet att motverka populism är att motverka dess orsaker. Människors oro bygger på att de saknar framtidstro och är rädda för att inte ha en plats på framtidens arbetsmarknad. Det är genom att satsa på fungerande omställningssystem och kompetensutveckling –främst digital kompetens – som det går att motverka denna oro.

Om författaren

Carl Melin är forskningsledare och samhällsanalytiker på Futurion. Han är civilekonom i grunden och doktorerade 2000 i statskunskap vid Uppsala universitet med en avhandling om lobbying och opinionsbildning. Carl har en mångårig erfarenhet av opinionsanalys, omvärldsbevakning och politisk kommunikation. Han har skrivit ett antal böcker om väljarbeteende och politiska värderingar.

Röster om rapporten

”Ökade klyftor ökar rädslan för att tappa mark”

Det är ett faktum att stora grupper i västvärlden stått stilla och stampat under lång tid, medan de allra rikaste dragit ifrån. Med växande klyftor kommer personer i mitten att ha mer att förlora än tidigare. Den politiska kraften i rädslan för detta ska inte underskattas. Det skriver Marika Lindgren Åsbrink, utredare på LO, i en kommentar till Futurions rapport.

Läs hela Marika Lindgren Åsbrinks kommentar här

”Bejaka förändringsförmågan hos svensk arbetskraft”

Det här med att skapa framtidstro är ingen enkel match. Men den som vill bejaka förändringsförmågan hos svensk arbetskraft, och därmed skapa den framtidstro som hela vår tillväxtekonomi bygger på, bör inte måla upp hot i onödan. Det skriver Jonas Nordling, ordförande i Svenska Journalistförbundet, i en kommentar till Futurions rapport

Läs hela Jonas Nordlings kommentar här

Medieröster om rapporten

Flera debattörer, krönikörer och ledarredaktioner har plockat upp rapporten om Populismens verkliga orsaker.

Ta del av ett uppdaterat urval av medieröster här. 

Populismen och en arbetsmarknad i förändring på SVT Forum

Vårt seminarium om rapporten Populismens verkliga orsaker sänds på SVT Forum. Missa inte ett spänstigt samtal om behovet av framtidstrygghet med Calle Melin, Sanna Rayman, debattredaktör Dagens Samhälle och Martin Linder, ordförande Unionen. Samtalsledare är Ann-Therese Enarsson, vd Futurion.

Här hittar du SVT Forums sändning